top of page
IMG_5728.JPG

Wie zijn wij? 

De Adviesraad bestaat uit 5 tot 10 leden. De leden zijn benoemd door het college van B&W. Nieuwe leden worden voorgedragen door de Adviesraad Sociaal Domein Loon op Zand. De voorzitter wordt door de leden van de Adviesraad Sociaal Domein gekozen.

Wij hebben met drie wetten van doen:

  1. Jeugdwet 

  2. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

  3. Participatiewet (gedeeltelijk)

Samenstelling

Jacques Mulders; voorzitter 

Marianne Spitters-Maas; secretaris/penningmeester

Paula Camps

Ingrid Winter

Maarten de Wit

Margriet van Loon

Marga van Hoek

Bert Knapen

Corrie van Os

bottom of page