top of page
IMG_5645.JPG

Wat doen wij? 

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van B&W van de gemeente Loon op zand over alles wat samenhangt met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en een aantal beleidsaspecten van de Participatiewet. Wij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit. We geven advies over de manier waarop de gemeente in haar gehele beleid de mogelijkheden bevordert tot gelijkwaardige maatschappelijke deelname van alle inwoners en in het bijzonder van kwetsbare inwoners. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen en mee kan blijven doen.

Uitgebrachte adviezen

bottom of page