top of page
IMG_5645.JPG

Werkwijze

Wij hechten aan de mening van onze inwoners en zorgprofessionals. Zij weten als geen ander wat er speelt en wat nodig is. Daarom maken we voor onze advisering graag gebruik van hun inbreng. Vanzelfsprekend onderhouden we contacten met inwoners, belangenorganisaties en zorgorganisaties. We werken in themagroepen. Zowel in de plenaire bijeenkomsten als bij themabijeenkomsten kunnen inwoners altijd meepraten. Zij kunnen hun ervaringen vertellen en suggesties doen voor verbeteringen. Bijvoorbeeld over het gemeentelijk beleid ten aanzien van mantelzorg, langer thuis wonen, huishoudelijke hulp, voorzieningen voor gehandicapten, samenwerken in de dorpen, etc. 

Wil je meepraten? Vul dan hieronder het contactformulier in. Alle vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar

Uitgebrachte adviezen vind je hier

Ik wil graag contact

Bedankt voor de inzending!

bottom of page